สถานที่ติดต่อ

021 หมู่ 9  ตำบลน้ำอ้อม 

อำเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ 33110

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 098-585-1152

เบอร์โทรศัพท์ : 045 -661607

อีเมล์ : webmaster@mrs.ac.th

กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

หัวหน้ากลุ่มพลศึกษา

 

1. นายอัครรินทร์   พงษ์มิตร           หัวหน้ากลุ่มสาระ     

2. นางสาวสิริวรรณ  แสงวงศ์              ครู         

3. นายอภิชาติ   หนองเทา                 ครู           

4. นายมนตรี   แววดี                         ครู