สถานที่ติดต่อ

021 หมู่ 9  ตำบลน้ำอ้อม 

อำเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ 33110

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 098-585-1152

เบอร์โทรศัพท์ : 045 -661607

อีเมล์ : webmaster@mrs.ac.th

ตัวอย่างสัญลักษณ์และความหมายของตราโรงเรียน

ตราโรงเรียน

 

สัญลักษณ์  ความหมาย
1.  วงกลม   ความรัก ความสามัคคีของบุคลากรในสถาบัน
2. มงกุฎ  ความเจริญ รุ่งเรือง เกียรติยศ ชื่อเสียงชองสถาบัน
3. ไม้กางเขน           เครื่องหมายความรัก และความเสียสละของพระเยซูเจ้าในงานแห่งการไถ่บาปเพื่อความรอดพ้นของประชาชนทั้งมวล
4. รวงข้าว ผลผลิตจากการอบรมสั่งสอนที่เจริญเติบโตเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งความดีงามที่แผ่ขยายไปสู่ผู้อื่น