สถานที่ติดต่อ

021 หมู่ 9  ตำบลน้ำอ้อม 

อำเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ 33110

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 098-585-1152

เบอร์โทรศัพท์ : 045 -661607

อีเมล์ : webmaster@mrs.ac.th

then

ใบสมัครเรียน

icons 14

ไฟล์ PDF ดาวนโหลดเพื่อกรอกข้อมูลสมัครเรียน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

logo

กำลังอัพโหลดเอกสาร

รายงานเยี่ยมบ้าน

icons 4

กำลังอัพโหลดเอกสาร

วารสารโรงเรียน

icons 8

กำลังอัพโหลดเอกสารดาวนโหลด

ประชาสัมพันธ์โรงเรียน

icons 4

กำลังอัพโหลดเอกสารดาวนโหลด