สถานที่ติดต่อ

021 หมู่ 9  ตำบลน้ำอ้อม 

อำเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ 33110

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 098-585-1152

เบอร์โทรศัพท์ : 045 -661607

อีเมล์ : webmaster@mrs.ac.th

MarieUpathamSchool

 

ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน

   "โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์" เป็นโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อ วันที่ 26 พฤษภาคม  พ.ศ. 2509  ดำเนินกิจการโดย ซิสเตอร์คณะรักกางเขนแห่งอุบลราชธานี

   ตั้งอยู่ที่ 021 หมู่ที่ 9 ถนนกันทรลักษ์ – กันทรารมย์  ตำบลน้ำอ้อม  อำเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33110

โทรศัพท์ 045-66107  โทรสาร 045-66107  เบอร์มือถือ 098-585-1152 

E– mail  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 website  https://mrs.ac.th  

Facebook  ::  https://www.facebook.com/marieupathamkantralak

    มีพื้นที่ 20  ไร่ โดยการบริจาคของนายสำเริง  ประสิทธิศักดิ์ เป็นผู้มอบให้คณะซิสเตอร์รักกางเขนแห่งอุบลราชธานีเพื่อใช้ในการดำเนินกิจการของโรงเรียน ตามใบอนุญาตเลขที่ 7/2509  เปิดสอนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยได้รับเงินอุดหนุนจากกระทรวงศึกษาธิการและค่าธรรมเนียมการเรียน

โดยมีนางสาวประเทือง ภาษี เป็นผู้รับใบอนุญาต

นางสาวจอมศรี  ศิลาโคตร เป็นผู้จัดการ 

นางสาวบุญทัน  อินทนงค์ เป็นครูใหญ่  ในขณะนั้น  

 

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์  มีการปรับและเปลี่ยนแปลงผู้บริหารเป็นไปตามลำดับจนถึงปัจจุบัน ดังนี้

ปีการศึกษา  2509 

เปิดทำการสอนจากชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีครูจำนวน 5 คน นักเรียน 66  คน

อัตราค่าธรรมเนียมปีละ 150  บาท อัตราการจุนักเรียน 400  คน

           

            ปีการศึกษา  2510 

จำนวนครู 5  คน นักเรียน 116 คน

ได้ขออนุญาตเปลี่ยนผู้จัดการจาก นางสาวจอมศรี ศิลาโคตร เป็นนางสาวบุญทัน อินทนงค์

           

ปีการศึกษา  2511 

จำนวนครู  6  คน  นักเรียน  159  คน

ปีการศึกษา  2512 

จำนวนครู  6  คน  นักเรียน  206  คน

ปีการศึกษา 2513 

จำนวนครู  9 คน  นักเรียน 272 คน

ได้ขออนุญาตขยายชั้นเรียนระดับประถมต้นถึงชั้นประถมปลาย

จากเดิม ป.1 – 4 เป็นประถมประถมปลาย ป.5 – 7 โดยขยายปีละชั้น

ปีการศึกษา  2515 

จำนวนครู 13 คน นักเรียน 455  คน

ขออนุญาตสร้างอาคารเรียนคอนกรีตเสริมไม้ 2 ชั้น 1 หลัง

ขออนุญาตบรรจุนักเรียนเพิ่มจากเดิม 400 คน เป็น 700 คน

และ อนุญาตเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการเรียน ระดับประถมต้นปีละ 240 บาท ประถมปลาย ปีละ 375 บาท

ปีการศึกษา  2516 

จำนวนครู  17  คน  นักเรียน  525  คน

ปีการศึกษา  2517 

จำนวนครู  19  คน  นักเรียน  591  คน

ปีการศึกษา 2518  

จำนวนครู  19  คน จำนวนนักเรียน 647  คน 

ได้ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการเรียนระดับประถมศึกษาปีละ 300 บาท ระดับประถมปลายปีละ 500 บาท

           

ปีการศึกษา  2519 

จำนวนครู  21  คน  จำนวนนักเรียน  657 คน

ปีการศึกษา  2520 

จำนวนครู  23  คน  จำนวนนักเรียน  625 คน

ปีการศึกษา  2521 

จำนวนครู 21 คน จำนวนนักเรียน  570 คน

ปีการศึกษา  2522 

จำนวนครู 21 คน  จำนวนนักเรียน  565 คน 

ได้รับอนุญาตเปลี่ยนแปลง  ผู้จัดการ – ครูใหญ่  จากนางสาวบุญทัน  อินทนงค์ เป็น นางสาวทองพูน แก้วอุ่นเรือน   

และ ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการเรียนทุกระดับจาก ป.1 – 7 เป็นปีละ  500  บาท

           

ปีการศึกษา  2523 

จำนวนครู 20 คน  จำนวนนักเรียน   535 คน

ปีการศึกษา  2524 

จำนวนครู  18 คน  จำนวนนักเรียน  625 คน

ปีการศึกษา 2525 

จำนวนครู  20 คน   จำนวนนักเรียน  524 คน 

ได้ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการเรียนได้ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการเรียน

ระดับอนุบาลเดิม  500 บาท  เป็นปีละ  1,200 บาท 

ระดับประถมเดิม  500 บาท เป็นปีละ  700 บาท

           

ปีการศึกษา  2526 

จำนวนครู  20 คน  จำนวนนักเรียน 524 คน

ได้ขออนุญาตเปลี่ยนแปลง  ผู้จัดการ – ครูใหญ่ จากนางสาวทองพูน  แก้วอุ่นเรือน  เป็น นางสาวทองม้วน อรรคเพช

           

ปีการศึกษา  2527 

จำนวนครู  21 คน จำนวนนักเรียน  554 คน 

ได้เปลี่ยนแปลงเจ้าของจาก   นางสาวประเทือง  ภาษี  เป็น นางสาวทองม้วน  อรรคเพช

ปีการศึกษา  2528 

จำนวนครู  24 คน   จำนวนนักเรียน  620 คน

และขออนุญาตการบรรจุนักเรียน 400 คน เป็น 700 คน

           

ปีการศึกษา  2529 

จำนวนครู  23 คน  จำนวนนักเรียน  556 คน

 ปีการศึกษา  2530 

จำนวนครู  24 คน  จำนวนนักเรียน  704 คน

          

ปีการศึกษา  2531 

จำนวนครู  24 คน จำนวนนักเรียน  788 คน 

ได้ขออนุญาตสร้างอาคารคอนกรีตเสริมไม้  1  หลัง  จำนวน  10  ห้องเรียน 

และ ขยายความจุนักเรียนจาก  700 คน   เป็นไม่เกิน  1,060 คน

           

ปีการศึกษา  2532 

จำนวนครู  26 คน  จำนวนนักเรียน  846 คน

          

ปีการศึกษา  2533 

จำนวนครู 26 คน จำนวนนักเรียน 920 คน     

ได้ขออนุญาตขยายชั้นเรียนจากอนุบาล  2  เป็นอนุบาล 3  

ปรับค่าธรรมเนียมการเรียน ระดับอนุบาล  เดิมปีละ 1,200 บาท เป็นปีละ 1,320 บาท 

ระดับประถมศึกษาเดิม 700 บาท  เป็นปีละ 755 บาท 

ได้รับอนุญาตสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2  ชั้น  1  หลัง

           

ปีการศึกษา  2534 

จำนวนครู  30 คน  จำนวนนักเรียน  1,159  คน

ปีการศึกษา 2535 

จำนวนครู 35 คน จำนวนนักเรียน 1,060 คน 

ได้ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการเรียนระดับประถมเดิม  755  บาท  เป็นปีละ 1,000  บาท

           

ปีการศึกษา  2536 

จำนวนครุ  38 คน  จำนวนนักเรียน  1,159 คน

ปีการศึกษา  2537 

จำนวนครู  39 คน  จำนวนนักเรียน  1,165 คน

           

ปีการศึกษา 2538 

จำนวนครู  37 คน  จำนวนนักเรียน  1,275 คน 

ได้สร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง มี 18 ห้องเรียน

และเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการเรียน  ดังนี้ 

ระดับอนุบาล  1        เดิมเก็บปีละ  1,320 บาท  เป็นปีละ  4,200 บาท

ระดับอนุบาล  2 – 3  เดิมเก็บปีละ  1,320 บาท  เป็นปีละ  1,518 บาท

ระดับชั้น   ป.1 – 6      เดิมเก็บปีละ 1,000 บาท   เป็นปีละ 2,000 บาท

และ ได้อนุญาตขยายความจุนักเรียนจาก  1,060  เป็น  2,000  คน

            

ปีการศึกษา  2539 

จำนวนครู  40  คน  นักเรียน  1,300  คน

            

ปีการศึกษา 2540 

จำนวนครู 40 คน จำนวนนักเรียน 1,422 คน  
ได้ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการเรียน   ระดับอนุบาล  1  จาก 4,200 บาท
และ ระดับ  ป. 1 – ป. 6   จากปีละ  1,150 บาท  เป็น  ปีละ  4,668 บาท

            

ปีการศึกษา 2541 

จำนวนครู 45 คน จำนวนนักเรียน 1,430 คน 
ได้ขออนุญาตเปลี่ยนครูใหญ่จากนางสาวทองม้วน อรรคเพช เป็น นางสาวลัดดา วงศ์ศรีแก้ว 
รื้อถอนอาคาร 1 หลัง และ สร้างอาคารใหม่ (อาคารปีติการุญ) เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น 1 หลัง  จำนวน  16  ห้องเรียน  ห้องประกอบการ 13  ห้อง  ชั้นล่างใช้เป็นห้องประชุม

ปีการศึกษา  2542 

จำนวนครู  42  คน  จำนวนนักเรียน  1,465  คน  
ได้ขออนุญาตเปลี่ยนผู้จัดการจาก นางสาวทองม้วน  อรรคเดช เป็น นางสาวสมปอง มีปัญญา
และขออนุญาตก่อสร้างอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น 1 หลัง (อาคารเทเรซา) 

 • ชั้นที่ 1 ประกอบด้วยห้องโถง 1 ห้อง ห้องเรียน 6 ห้อง ห้องสุขาห้องละ 3 ที่ ห้องรับแขกและห้องปฏิบัติการหัวหน้าสาย  1  ห้อง  ห้องสุขา 1  ที่  
 • ชั้นที่ 2 ห้องเรียน 9 ห้อง  ห้องสุขาห้องละ 3 ที่

ปีการศึกษา  2543 

จำนวนครู  44  คน  จำนวนนักเรียน  1,608  คน  

 • ได้ปรับปรุงสนาม  และเสาธงร่วมกับคณะกรรมการอำนวยการศิษย์เก่า  
 • จัดสอนคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 3   ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 
 • พัฒนาปรับปรุงด้านอาคารสถานที่วิชาการ  เพื่อเข้ารับการประกันคุณภาพการศึกษา

 

ปีการศึกษา  2544 

จำนวนครู  54  คน  จำนวนนักเรียน  1,704  คน  

 • มีโครงการปรับปรุงระบบจราจรภายในโรงเรียน  
 • โครงการปรับปรุงป้ายโรงเรียน  
 • โครงการก่อสร้างโรงรถ  
 • และโครงการติดตั้งระบบโทรศัพท์ภายใน

 

ปีการศึกษา  2545 

จำนวนครู 53 คน  ครูที่ยังไม่บรรจุ 18 คน จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น  1,866  คน  

 • ขออนุญาตยกเลิกการเก็บค่าธรรมเนียมการเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
 • เปลี่ยนเป็นเก็บค่าธรรมเนียมอื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 • ขออนุญาตเก็บค่าซักฟอกและตรวจสุขภาพระดับก่อนประถมศึกษา  ระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษา
 • ขออนุญาตเก็บค่าเรียนคอมพิวเตอร์  ค่าเรียนห้องปฏิบัติการทางภาษา  ค่าบำรุงห้องสมุดและค่าตรวจสุขภาพนักเรียน  
 • ขออนุญาตเปิดทำการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
 • จัดทำห้องปฏิบัติการทางภาษาในการเรียนการสอน  
 • ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงครูใหญ่จาก นางสาวลัดดา  วงศ์ศรีแก้ว  เป็น  นางสาวสังเวียน  แสนสวัสดิ์         
 • โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2543 ถึง ปีการศึกษา 2547 ระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา เป็นโรงเรียนในโครงการยุวทูตความดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปี พ.ศ.2544 – 2545 จากกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงการศึกษาธิการ  
 • ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษาขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2545

           

ปีการศึกษา  2546 

จำนวนครู 82 คน  เป็นครูบรรจุ 63 คน ครูที่ไม่บรรจุ 20 คน   จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 1,829  คน   - จัดทำห้องคอมพิวเตอร์อนุบาลเพิ่มอีก 1 ห้อง (จำนวน 31 เครื่อง)  

 • ก่อสร้างอาคารมอนิคมาร์ท  
 • โครงการขยายห้องประชุมปีติการุญ   และโครงการสร้างสนามบาสเกตบอล  
 • ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงผู้จัดการ  จาก นางสาวสมปอง  มีปัญญา  เป็น นางสาวสังเวียน  แสนสวัสดิ์

          

ปีการศึกษา  2547 

จำนวนครู  83  คน  เป็นครูบรรจุ  63  คน  ครูที่ยังไม่บรรจุ  20  คน  จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น  1,829 คน  

 • จัดทำห้องคอมพิวเตอร์อนุบาลเพิ่มอีก  1  ห้อง  (จำนวน  50  เครื่อง)  
 • โครงการสร้างสนามฟุตซอล  
 • ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงผู้รับใบอนุญาตจาก  นางสาวทองม้วน  อรรคเดช เป็น  นางสาววนิดา  ถาวร  
 • เปลี่ยนแปลงผู้จัดการครูใหญ่  จาก นางสาวสังเวียน  แสนสวัสดิ์  เป็น นางสาวอุดร  อาษาสุข

          

ปีการศึกษา  2548  

จำนวนครู  78  คน   เป็นครูบรรจุ  61  คน  ครูที่ยังไม่บรรจุ  17  คน 
จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น  1,845  คน  พนักงาน  24  คน

          

ปีการศึกษา  2549  

จำนวนครู  84  คน   เป็นครูบรรจุ  61  คน  ครูที่ยังไม่บรรจุ  23  คน 
จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น  1,890  คน  พนักงาน  24  คน  

 • ปรับปรุงรั้วโรงเรียน  ป้ายนิเทศต่าง ๆ รอบบริเวณโรงเรียน 
 • แบ่งฝ่ายงานใหม่ จาก 6 ฝ่าย เป็น 4 ฝ่าย คือ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายธุรการบริการ  ฝ่ายวิชาการ  และฝ่ายปกครองและกิจการนักเรียน

           

ปีการศึกษา  2550 

จำนวนครู  84  คน  เป็นครูบรรจุ  68  คน  พี่เลี้ยง  19  คน 
จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 1,851 คน พนักงาน 24 คน 

 • สร้างอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง  ( อาคารโยเซฟ )
 • และ โรงอาหารพร้อมห้องประชุมหลังใหม่จำนวน  1  หลัง ( อาคาร St.John&Paul )

 

ปีการศึกษา  2551 

จำนวนครู  89  คน  เป็นครูบรรจุ  63 คน  พี่เลี้ยง 26 คน  
จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น  1,821  คน  พนักงาน  30  คน  

- ดำเนินการสร้างอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง  และโรงอาหารพร้อมห้องประชุมหลังใหม่จำนวน 1 หลังต่อ 
และดำเนินกิจการตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550  

เปลี่ยนแปลงผู้จัดการจาก นางสาวอุดร  อาษาสุข เป็น นางสาวสวาท วาปีสังข์

 

ปีการศึกษา 2552 

จำนวนครู  92 คน เป็นครูบรรจุ 54 คน  พี่เลี้ยง 39 คน 
จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น  1,762  คน  พนักงาน  26 คน  

 • สร้างอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก  4  ชั้น  จำนวน  1  หลัง  อาคารยอแซฟ แทนอาคารไม้ 2 ชั้น  
 • สร้างโรงอาหารและหอประชุมใหม่  2  ชั้น จำนวน 1  หลัง
 • โรงจอดรถ  จำนวน  2  หลัง   และ กำลังดำเนินการสร้างที่พักผู้ปกครอง  จำนวน  1 หลัง  
 • และ ดำเนินกิจการตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550

 

ปีการศึกษา 2553  

จำนวนครู  91 คน  เป็นครูบรรจุ 54 คน  พี่เลี้ยง 37 คน
จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น  1,645 คน  พนักงาน  30  คน  

มีอาคารเรียนและอาคารประกอบการ ดังนี้     

 • อาคารเซนต์โยเซฟ      
 • โรงอาหารและหอประชุมใหม่  2  ชั้น ชื่อ อาคารเซ็นต์จอห์นปอนล์     
 • โรงจอดรถ จำนวน 2  หลัง     
 • ที่พักผู้ปกครอง
 • อาคารอารีอา
 • อาคารปีติการุญ
 • อาคารเทเรเซา   และ
 • อาคารพระกุมาร  

โรงเรียนดำเนินกิจการตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550

 

             ปีการศึกษา 2554 

จำนวนครู  88 คน  เป็นครูบรรจุ 56 คน  พี่เลี้ยง 32 คน 
จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 1,645 คน  พนักงาน 30 คน

โรงเรียนเปิดทำการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษเข้มข้น (Intensive English Program IEP) ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3
และดำเนินกิจการตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550

  

มีอาคารเรียนและอาคารประกอบการ ดังนี้ 

 • อาคารเซ็นต์โยเซฟ  
 • โรงอาหารและหอประชุมใหม่  2  ชั้น ชื่ออาคารเซ็นต์จอห์น &am ปอนล์  
 • โรงจอดรถ  จำนวน 2 หลัง
 • ที่พักผู้ปกครอง
 • อาคารอารีอา
 • อาคารปีติการุญ
 • อาคารเทเรซา  และ
 • อาคารพระกุมาร  

 

             ปีการศึกษา 2555 

จำนวนครู 87 คน  เป็นครูบรรจุ 47 คน บุคลากรทางการศึกษา 16 คน  ครูพี่เลี้ยง 24 คน
จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 1,642 คน พนักงาน 30 คน

   โรงเรียนเปิดทำการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษเข้มข้น ( Intensive English Program IEP )  ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3   เพิ่มเป็นสายชั้นละ 2 ห้องเรียน และดำเนินกิจการตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550

มีอาคารเรียนและอาคารประกอบการ ดังนี้ 

 • อาคารเซ็นต์โยเซฟ
 • โรงอาหารและหอประชุมใหม่ 2 ชั้น ชื่ออาคารเซ็นต์จอห์นปอนล์
 • โรงจอดรถ  จำนวน 2  หลัง 
 • ที่พักผู้ปกครอง
 • อาคารอารีอา 
 • อาคารปีติการุญ 
 • อาคารเทเรเซา   และ
 • อาคารพระกุมาร       

            

ปีการศึกษา 2556 

จำนวนครู 88 คน เป็นครูบรรจุ 45 คน บุคลากรทางการศึกษา 14 คน  ครูที่ยังไม่ได้รับการบรรจุ 20 คน ครูพี่เลี้ยง 11 คน
จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 1,526 คน พนักงาน 30 คน

โรงเรียนเปิดทำการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ  ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3  สายชั้นละ 2 ห้องเรียน 
และดำเนินกิจการ ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550    

 • มีการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการจาก ซิสเตอร์สวาท  วาปีสังข์ เป็น ซิสเตอร์อุดร อาษาสุข   
 • เปลี่ยนแปลงผู้อำนวยการจาก ซิสเตอร์อุดร  อาษาสุข เป็น ซิสเตอร์บำเหน็จ หมายมี 
 • และ ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาภายนอก รอบสาม (พ.ศ.2554-2558)

  มีอาคารเรียนและอาคารประกอบการ ดังนี้ 

 • อาคารเซ็นต์โยเซฟ
 • โรงอาหารและหอประชุมใหม่  2  ชั้น ชื่อ อาคารเซ็นต์จอห์นปอนล์
 • โรงจอดรถ จำนวน 2 หลัง
 • ที่พักผู้ปกครอง
 • อาคารอารีอา
 • อาคารปีติการุญ
 • อาคารเทเรเซา  และ
 • อาคารพระกุมาร     

 

ปีการศึกษา 2557 

จำนวนครู  87  คน  เป็นครูบรรจุ  58  คน บุคลากรทางการศึกษา 10 คน  ครูที่ยังไม่ได้รับการบรรจุ 7 คน  ครูพี่เลี้ยง 12  คน จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 1,445 คน พนักงาน 21 คน

โรงเรียนเปิดทำการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3  สายชั้นละ 2 ห้องเรียน 
และดำเนินกิจการตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550

มีอาคารเรียนและอาคารประกอบการ ดังนี้

 • อาคารJoseh
 • โรงอาหารและหอประชุมใหม่ 2 ชั้น ชื่ออาคาร John & Paul
 • โรงจอดรถ จำนวน 2 หลัง
 • ที่พักผู้ปกครอง
 • อาคารมารีอา
 • อาคารปีติการุญ
 • อาคารเทเรเซา และ
 • อาคารพระกุมาร

            

ปีการศึกษา 2558 

จำนวนครู  80 คน เป็นครูบรรจุ 64 คน บุคลากรทางการศึกษา 2 คน  ครูที่ยังไม่บรรจุ  2 คน ครูพี่เลี้ยง 12 คน พนักงาน 25 คน  จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 1,315 คน       

มีการเปลี่ยนแปลง

ผู้จัดการ       
จาก ซิสเตอร์อุดร  อาษาสุข     เป็น   ซิสเตอร์บวร  จำปารัตน์ 

ผู้อำนวยการ จาก ซิสเตอร์บำเหน็จ  หมายมี เป็น   ซิสเตอร์สุดาพร  บัวจูม

            

ปีการศึกษา 2559  

จำนวนครู 80 คน เป็นครูบรรจุ 64 คน บุคลากรทางการศึกษา 2คน  ครูยังไม่บรรจุ 2 คน  ครูพี่เลี้ยง 9 คน พนักงาน 25 คน   จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 1,320  คน

- ซิสเตอร์บวร  จำปารัตน์  เป็นผู้จัดการ       

- ซิสเตอร์สุดาพร  บัวจูม  เป็นผู้อำนวยการ

 

ปีการศึกษา 2560 

จำนวนครู 86 คน  เป็นครูบรรจุ 64 คน บุคลากรทางการศึกษา 2 คน  ครูยังไม่บรรจุ  2  คน  ครูพี่เลี้ยง 8  คน พนักงาน  25   คน   จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 1,245 คน

ซิสเตอร์บวร  จำปารัตน์   เป็นผู้จัดการ    

ซิสเตอร์สุดาพร  บัวจูม    เป็นผู้อำนวยการ

 

ปีการศึกษา 2561

จำนวนครู 80 คน เป็นครูบรรจุ 64 คน บุคลากรทางการศึกษา 2 คน    ครูยังไม่บรรจุ  5 คน  ครูพี่เลี้ยง 9 คน พนักงาน 24 คน จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 1,262 คน        

ซิสเตอร์บวร จำปารัตน์ เป็นผู้จัดการ    

ซิสเตอร์สุดาพร บัวจูม เป็นผู้อำนวยการ

 

ปีการศึกษา 2562 

จำนวนครู 80 คน เป็นครูบรรจุ 64 คน  บุคลากรทางการศึกษา 2 คน  ครูยังไม่บรรจุ 4 คน ครูพี่เลี้ยง 9 คน จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 1,251 คน      

ซิสเตอร์บวร  จำปารัตน์  เป็นผู้จัดการ     

ซิสเตอร์สุดาพร  บัวจูม  เป็นผู้อำนวยการ   

- จัดทำโครงหลังคาอัฒจรรย์เชียร์ จำนวน 4 หลัง ต่อเติมชายคาอาคารปิติการุณ เพื่อให้มีที่พักผ่อนร่มเงาสำหรับนักเรียน และจัดทำสร้างเด็กเล่นระดับอนุบาล

 

ปีการศึกษา 2563 

จำนวนครู 84 คน  เป็นครูบรรจุ 69 คน บุคลากรทางการศึกษา 2 คน    ครูยังไม่บรรจุ  15  คน ครูพี่เลี้ยง 9  คน คน จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 1,231 คน

ซิสเตอร์บวร  จำปารัตน์   เป็นผู้จัดการ    

ซิสเตอร์สุดาพร  บัวจูม    เป็นผู้อำนวยการ   

- มีการปรับปรุงต่อเติมชายคาด้านหน้าอาคารมารีอา ความยาว 48 เมตร  กว้าง 5 เมตร   

- ทาสีอาคาร เปลี่ยนราวบันไดอาคารเรียนมารีอาและเปลี่ยนราวบันไดอาคารปิติการุณเป็นสเตนเลสด้วย

 

 

ปีการศึกษา 2566

มีซิสเตอร์ จำนวน 8 คน มีครูและบุคลากรทางการศึกษา  รวม 68 คน  

มีนักเรียน 1,108 คน 

ซิสเตอร์สุดาพร  บัวจูม  เป็นผู้จัดการ    

ซิสเตอร์ศรีสุดา  ประผะลา    เป็นผู้อำนวยการ   

ซิสเตอร์สมปอง  มีปัญญา  เป็นแม่อธิการบ้าน

ซิสเตอร์สมจิต  ช่างทำ  หัวหน้าแผนกปฐมวัย

ซิสเตอร์ชุติมา  วาปีทะ  หัวหน้าแผนกมัธยมศึกษา

ซิสเตอร์เกศินี  สีวงศักดิ์  หัวหน้าแผนกประถมศึกษา

ซิสเตอร์วราภรณ์  พันวิลัย  หัวหน้างานอภิบาล