สถานที่ติดต่อ

021 หมู่ 9  ตำบลน้ำอ้อม 

อำเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ 33110

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 098-585-1152

เบอร์โทรศัพท์ : 045 -661607

อีเมล์ : webmaster@mrs.ac.th

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

หัวหน้ากลุ่มภาษาไทย

1. นางสาวพิชญนันท์  ผายบึงแก้ว        หัวหน้ากลุ่มสาระ 

2. นางสาวอฐิติยาพร  สนใจ                ครู

3. นางวริวรรณ  เป้งทอง                     ครู     

4. นางวันดี  ไชยสัตย์                         ครู     

5. นางสาวสุวริน  สีดา                        ครู  

6. นางสาวธนาภรณ์  ม่วงชาติ             ครู  

7. นางสาวกัลยารัตน์  ทองลือ            ครู