สถานที่ติดต่อ

021 หมู่ 9  ตำบลน้ำอ้อม 

อำเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ 33110

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 098-585-1152

เบอร์โทรศัพท์ : 045 -661607

อีเมล์ : webmaster@mrs.ac.th

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หัวหน้ากลุ่มสังคมศึกษา

 

1. นางกาณญ์ฐิยา   คำตัน              หัวหน้ากลุ่มสาระ  

2. นางจารวี    ปัตตาละคะ               ครู          

3. นางสาวมาลีวรรณ   พื้นผา          ครู       

4. นางสาววรินทร   สมุทร              ครู       

6. นางวิลาวัลย์   โสภา                   ครู