สถานที่ติดต่อ

021 หมู่ 9  ตำบลน้ำอ้อม 

อำเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ 33110

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 098-585-1152

เบอร์โทรศัพท์ : 045 -661607

อีเมล์ : webmaster@mrs.ac.th

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หัวหน้ากลุ่มวิทยาศาสตร์

 

1. นางเพชราภรณ์  ทรงกลด               หัวหน้ากลุ่มสาระ  

2. นายเกียรติศักดิ์  บุญอุ้ม                      ครู           

3. นางอนงค์นาฎ  ธรรมารักษ์                  ครู       

4. นางสาวเบญจพร  สุริสาร                    ครู       

5. นางรัชดาภรณ์  ศรีบาง                       ครู      

6. นายคงชัย   ประจันตะเสน                  ครู       

7. นางสาววราภรณ์   ธรรมนิยม              ครู