สถานที่ติดต่อ

021 หมู่ 9  ตำบลน้ำอ้อม 

อำเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ 33110

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 098-585-1152

เบอร์โทรศัพท์ : 045 -661607

อีเมล์ : webmaster@mrs.ac.th

กลุ่มสารการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

หัวหน้ากลุ่มคณิตศาสตร์

 

1. นางสาวนิยม  ชันศรี                      หัวหน้ากลุ่มสาระ   

2. นางสาวปรียาพร   อุ่นจันทร์           ครู       

3. นางกัลยา  วงศ์ชาลี                      ครู     

4. นางลำดวน  ครุธทัสสะ                  ครู   

5. นางสาวชมพูนุช   ทิมา                  ครู      

6. นางสาวอรอนงค์  ละมูล                 ครู       

7. นางสาวบัวเลียน  บัวลา                 ครู