สถานที่ติดต่อ

021 หมู่ 9  ตำบลน้ำอ้อม 

อำเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ 33110

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 098-585-1152

เบอร์โทรศัพท์ : 045 -661607

อีเมล์ : webmaster@mrs.ac.th

ตราโรงเรียน

รายชื่อครูพิเศษ

 

ซิสเตอร์ชุติมา  ซิสเตอร์วริญญา  ซิสเตอร์วราภรณ์  ซิสเตอร์เกศินี 
 นายวรภัทร  นายสิงห์  นฤมล  พัฒน์นรี
 Mr.Leo Landu Takum  นายอัครรินทร์  นายคงชัย เกียรติศักดิ์ 
 ศุภชัย  มรกต นราวดี  สุวริน 
 ทองม้วน  นางสาวอิสริยาภรณ์  โคตรมนตรี ชมพูนุช  ทวีศักดิ์ 
 ชลันดา  อภิชาติ  นางสาวนิชา    เป้งทอง
ครูบริษัท 
นายสุริยศักดิ์  เติมวินิจกุล
ครูบริษัท 

 

 

 

นางสาวปริญา  วงศ์ศรีแก้ว
ครูบริษัท