สถานที่ติดต่อ

021 หมู่ 9  ตำบลน้ำอ้อม 

อำเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ 33110

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 098-585-1152

เบอร์โทรศัพท์ : 045 -661607

อีเมล์ : webmaster@mrs.ac.th

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 หัวหน้ากลุ่มภาษาต่างประเทศ

 

1. ซิสเตอร์ชุติมา   วาปีทะ          หัวหน้ากลุ่มสาระ   

2. ซิสเตอร์วราภรณ์   พันวิลัย         ครู       

3. ซิสเตอร์เกศินี   สีวงศักดิ์           ครู       

4. นางสาวนฤมล  เทนสุนา            ครู       

5. นายสิงห์  ปัญญะชาติ               ครู         

6. Mr.Leo  Landu  Takum          ครู         

7. นางพัฒน์นรี  สารแสน              ครู