สถานที่ติดต่อ

021 หมู่ 9  ตำบลน้ำอ้อม 

อำเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ 33110

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 098-585-1152

เบอร์โทรศัพท์ : 045 -661607

อีเมล์ : webmaster@mrs.ac.th

วารสารโรงเรียน

icons 8

วารสารโรงเรียน

 

 วารสารมารีย์อุปถัมภ์ ฉบับที่ 14 วารสารมารีย์อุปถัมภ์ ฉบับที่ 15  วารสารมารีย์อุปถัมภ์ ฉบับที่ 16 
วารสารมารีย์อุปถัมภ์  ปีที่ 14
ฉบับที่ 14  ปีการศึกษา 2560
 
วารสารมารีย์อุปถัมภ์  ปีที่ 15
ฉบับที่ 15  ปีการศึกษา 2561
 วารสารมารีย์อุปถัมภ์ ปีที่ 16
ฉบับที่ 16  ปีการศึกษา 2562
 วารสารมารีย์อุปถัมภ์ ฉบับที่ 17  วารสารมารีย์อุปถัมภ์ ฉบับที่ 18  วารสารมารีย์อุปถัมภ์ ฉบับที่ 19
วารสารมารีย์อุปถัมภ์  ปีที่ 17
ฉบับที่ 17  ปีการศึกษา 2563
 
วารสารมารีย์อุปถัมภ์  ปีที่ 18
ฉบับที่ 18  ปีการศึกษา 2564
 
วารสารมารีย์อุปถัมภ์  ปีที่ 19
ฉบับที่ 19  ปีการศึกษา 2565