สถานที่ติดต่อ

021 หมู่ 9  ตำบลน้ำอ้อม 

อำเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ 33110

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 098-585-1152

เบอร์โทรศัพท์ : 045 -661607

อีเมล์ : webmaster@mrs.ac.th

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

หัวหน้ากลุ่มการงาน

 

1. นางสาวพหุรัตน์        โกสกุล                 หัวหน้ากลุ่มสาระ     

2. นายทวีศักดิ์            แก้วสว่าง                  ครู     

4. นางสาวกัญญาณัฐ     ดวงศรี                    ครู    

5. นางสาวชมจันทร์       หงษ์สา                   ครู