สถานที่ติดต่อ

021 หมู่ 9  ตำบลน้ำอ้อม 

อำเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ 33110

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 098-585-1152

เบอร์โทรศัพท์ : 045 -661607

อีเมล์ : webmaster@mrs.ac.th

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

หัวหน้ากลุ่มศิลปะ 

 

1. นางพัทธ์ธีรา   สุวรรณประดิษฐ์           หัวหน้ากลุ่มสาระ      

2. นายมรกต   จันทมั่น                              ครู      

3. นายอภิชาติ   หนองเทา                        ครู     

4. นายศุภชัย  นวลแย้ม                            ครู