เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานเว็บไซต์นี้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

สถานที่ติดต่อ

021 หมู่ 9  ตำบลน้ำอ้อม 

อำเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ 33110

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 098-585-1152

เบอร์โทรศัพท์ : 045 -661607

อีเมล์ : webmaster@mrs.ac.th

then
รัก และ รับใช้
ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จัก ความรัก และ การรับใช้ ตามเอกลักษณ์ของโรงเรียน
วินัยดี มีน้ำใจ ใฝ่วิชา สามัคคี
โรงเรียนพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรศถานศึกษา
ความรู้ คู่ คุณธรรม
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม
รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม มีศีลธรรม เผื่อแผ่แบ่งปัน
เสียสละ อดทน เกิดผลอเนกอนันต์
ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมน้มนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความเป็นพลเมืองดิจิทัลและทักษะในศ๖วรรษที่ 21
โรงเรียนมารีย์อุปถัม์ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
โรงเรียนเอกชน ในเครือคณะรักกางเขนแห่งอุบลราชธานี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ผู้อำนวยการ

ซิสเตอร์สุดาพร  บัวจูม

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

กำหนดการ การจัดกิจกรรม "ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย" นักเรียนโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ประจำปีการศึกษ 2565 ในโครงการ มารีย์สุขภาพดี เพื่อให้นักเรียนเห็นถึงความสำคัญของการมีสุขภาพที่ดี รวมทั้งการดูแลรักษาร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ 

idle news3

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ได้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการ "มารีย์สุขภาพดี" ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับนักเรียน โดย เน้นที่เรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพ ของนักเรียน ให้มีความแข็งแรง และสุขภาพดี ซึ่งจะเป็นการส่งเสริม ปลูกฝัง และให้ความรู้ต่าง ๆ เช่น

  • การออกกำลังกาย ส่งผลอย่างไรต่อสุขภาพ 
  • การรับประทานอาหารที่มีผลต่อร่างกาย ในทางที่ดี และ ไม่ดี
  • การรักษาสุขภาพ ตามสุขลักษณะ
  • การเรียนรู้วิธีป้องกัน และห่างไกล ยาเสพติด ชนิดต่าง ๆ 
  • หลักการรักษา สุขภาพ ของตนเอง ในวัยเรียน เพื่อสุขภาพกาย และ สุขภาพจิตที่ดี

ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดตาราง ไว้ดังนี้ 

S 39346212

เพื่อความเป็นระเบียบ และ ความเรียบร้อย  ให้คณะครู และ นักเรียน แต่งกาย ตามที่โรงเรียนกำหนดด้วย 

 

ข่าวสารความเคลื่อนไหว

ข้อมูลข่าวสารอัพเดทของโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 

  1. ข่าวสารประชาสัมพันธ์
  2. ข่าวกิจกรรม
  3. ประกาศรับสมัคร

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ลิงค์หมวดหมู่กลุ่มสาระการเรียนรู้และการพัฒนาเด็ก

 

ข้อความติดต่อ

สามารถส่งข้อความหาเราเพื่อสื่อสารและขอความร่วมมือได้ที่นี่

การตอบกลับอาจล่าช้า

แนะนำโรงเรียน

โรงเรียนในเครือรักกางเขนอุบลราชธานี