โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์

แห่เทียนเข้าพรรษา | โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ | ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ EP.2