ประกาศ!! ค่าธรรมเนียมการเรียน  ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์

อัตราค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 (หลักสูตรเสริมภาษา)

IEP ค่าเทอม ค่าธรรมเนียม 2562

 


 • djSlide3.jpg
 • djSlide1.jpg
 • djSlide7.jpg
 • djSlide8.jpg
 • djSlide5.jpg
 • djSlide9.jpg
 • djSlide2.jpg
 • djSlide4.jpg
 • djSlide6.jpg
 • LoadFacebook_29.jpg
 • LoadFacebook_22.jpg
 • LoadFacebook_8.jpg
 • LoadFace_9.jpg
 • LoadFacebook_12.jpg
 • LoadFace_14.jpg
 • LoadFacebook_1.jpg
 • LoadFacebook_13.jpg
 • LoadFacebook_27.jpg
 • LoadFace_20.jpg
 • LoadFace_18.jpg
 • LoadFace_13.jpg
 • LoadFacebook_19.jpg
 • LoadFacebook_17.jpg
 • LoadFacebook_21.jpg
 • LoadFace_2.jpg
 • LoadFacebook_18.jpg
 • LoadFace_15.jpg
 • LoadFacebook_2.jpg
 • LoadFacebook_3.jpg