ประกาศค่าธรรมเนียมการเรียน  ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์

  

อัตราค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 

ระดับอนุบาล

ค่าธรรมเนียม อนุบาล ประจำปี 2562

 


 • djSlide6.jpg
 • djSlide7.jpg
 • djSlide9.jpg
 • djSlide4.jpg
 • djSlide5.jpg
 • djSlide3.jpg
 • djSlide1.jpg
 • djSlide2.jpg
 • djSlide8.jpg
 • LoadFacebook_24.jpg
 • LoadFacebook_3.jpg
 • LoadFacebook_11.jpg
 • LoadFace_16.jpg
 • LoadFacebook_2.jpg
 • LoadFacebook_22.jpg
 • LoadFacebook_26.jpg
 • LoadFace_3.jpg
 • LoadFace_2.jpg
 • LoadFace_11.jpg
 • LoadFace_9.jpg
 • LoadFace_15.jpg
 • LoadFacebook_19.jpg
 • LoadFacebook_28.jpg
 • LoadFace_24.jpg
 • LoadFace_21.jpg
 • LoadFacebook_17.jpg
 • LoadFacebook_13.jpg
 • LoadFacebook_4.jpg
 • LoadFace_14.jpg