สามารถเข้ารับชมภาพกิจกรรม กีฬาสีของโรงเรียนมารียอุปถัมภ์ ได้ ที่ Facebook Fanpage :: โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ กันทรลักษ์