ค่ายภาษาอังกฤษในประเทศ สำหรับนักเรียนระดับชั้น ป.4-ป.6 ระหว่างวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2562

ณ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์

ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่ฝ่ายธุรการ 045-661-607

(รับจำนวนจำกัด)