เรื่อง   ขออนุญาตฉีดวัคซีนตามเกณฑ์

เรียน   ท่านผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑, ๕ และชั้น ป.๖


          ด้วยศูนย์สาธารณสุข  อำเภอกันทรลักษ์  จะเข้ามาบริการฉีดวัคซีน dT , OPV , MMR ในนักเรียนชั้น ป.๑ (กรณีรับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์) วัคซีน HPV ในนักเรียนหญิง ป.๕ ,วัคซีน dT ในนักเรียน ป.๖ รวมถึงการสุ่มเจาะเลือดคัดกรองภาวะโลหิตจางในนักเรียนชั้น ป.๑-ป.๖ และตรวจคัดกรองความผิดปกติทางสายตา การได้ยิน โรคหัวใจในนักเรียนชั้น ป.๑ ในวันที่ ๑๒,๑๕,๑๘,๑๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ (โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด)

          ในการนี้ ขอให้ท่านผู้ปกครองที่ประสงค์จะให้บุตรหลาน ได้รับการฉีดวัคซีน โดยให้ศูนย์บริการสาธารณสุข อำเภอกันทรลักษ์ กรุณากรอกข้อมูลในใบตอบรับ ส่งคืนครูประจำชั้น ภายในวันศุกร์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เพื่องานอนามัยโรงเรียนจะได้ดำเนินการต่อไป สำหรับนักเรียนที่ได้รีบวัคซีนครบ ๒ เข็มแล้ว ไม่ต้องฉีดอีก

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

 • djSlide6.jpg
 • djSlide9.jpg
 • djSlide2.jpg
 • djSlide7.jpg
 • djSlide1.jpg
 • djSlide8.jpg
 • djSlide5.jpg
 • djSlide4.jpg
 • djSlide3.jpg
 • LoadFacebook_3.jpg
 • LoadFacebook_13.jpg
 • LoadFace_16.jpg
 • LoadFacebook_12.jpg
 • LoadFace_23.jpg
 • LoadFace_22.jpg
 • LoadFace_19.jpg
 • LoadFacebook_22.jpg
 • LoadFace_7.jpg
 • LoadFace_15.jpg
 • LoadFace_20.jpg
 • LoadFacebook_19.jpg
 • LoadFacebook_29.jpg
 • LoadFacebook_25.jpg
 • LoadFace_1.jpg
 • LoadFace_2.jpg
 • LoadFace_8.jpg
 • LoadFacebook_2.jpg
 • LoadFace_26.jpg
 • LoadFacebook_7.jpg